Αναγγελία Προγράμματος

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ», σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ασφάλεια στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 105 ωρών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (SECURITY).

 • 1ος κύκλος: από 02 Μαΐου 2018 έως 30 Μαΐου 2018
 • 2ος κύκλος: από 04 Ιουνίου 2018 έως 29 Ιουνίου 2018 και
 • 3ος κύκλος: από 02 Ιουλίου 2018 έως 30 Ιουλίου 2018

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α., για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (SECURITY).

Η ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, βάσει της Κ.Υ.Α. 4892/1/76-γ/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Όσοι υποψήφιοι θέλουν να συμμετάσχουν στην 2η περίοδο εξετάσεων που έχει ανακοινώσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατάρτισης επιπέδου 1 στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα έως τις 30 Ιουλίου 2018.

Τόπος διεξαγωγής προγράμματος

Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ και βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον 5ο όροφο του κτιρίου Α του Εμπορικού Κέντρου Πλατεία στην οδό Τσιμισκή 43.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2310 553 740 & 743

Ωράριο

Το ωράριο διεξαγωγής του προγράμματος είναι ή πρωινό (10:00-15:00) ή απογευματινό (16:00-21:00).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) είτε σε Ι.Ε.Π.Υ.Α. είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Η εξάσκηση των καθηκόντων του συγκεκριμένου επαγγέλματος, βάση του ΣΤΕΠ 92, υπάγεται στον κωδικό 5239 «λοιποί απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας» όπου συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικοί σωματοφύλακες και οι λοιποί απασχολούμενοι σε υπηρεσίες παροχής προστασίας και ασφάλειας και σχετικά με τον ΣΤΑΚΟΔ στον κωδικό 746.0 «δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας».

Επίσης, αφορά και αυτούς που ήδη εργάζονται στον κλάδο και επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

Να σημειωθεί ότι από 01/01/2012, οι εργαζόμενοι που διαθέτουν ήδη άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, δεν μπορούν να την ανανεώσουν εάν δεν κατέχουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Σημείωση: Η διάρκεια του σεμιναρίου για όσους έχει λήξει η άδεια εργασίας τους και θέλουν να την ανανεώσουν είναι 30 ώρες.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας της χώρας μας, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για όσους θέλουν να βρουν δουλειά σε έναν κλάδο που παρουσιάζει αύξηση θέσεων εργασίας πάνω από 20% ετησίως. Αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητες να βρουν δουλειά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Καθήκοντα Προσωπικού ιδιωτικής Ασφάλειας

Τα καθήκοντα που ασκεί το Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σύμφωνα με το νόμο 2518/1997 είναι τα εξής:

 • Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιών, αγαθών και εγκαταστάσεων
 • Προστασία Φυσικών προσώπων
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, και αθλητικών εκδηλώσεων
 • Ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων.
 • Έλεγχο και διαβίβαση σημάτων συναγερμού.
 • Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής.
 • Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατάρτισης συνοπτικά, είναιθ οι εξής:

 • Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και η ελληνική πραγματικότητα
 • Στοιχεία Ποινικού Κώδικα
 • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Διδάσκοντες

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος, είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και εγκεκριμένοι από το ΚΕΜΕΑ, με πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και αποτελούνται από Αστυνομικό, Δικηγόρο, Πυροσβέστη και Νοσηλευτή/τρια.

Κόστος

Το κόστος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 260,00 € και καταβάλλεται σε δύο  δόσεις. Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με μεταφορά σε λογαριασμό ή χρήση κάρτας άτοκα.

Με άδεια Εργασίας: Για όσους διαθέτουν άδεια εργασίας και θέλουν να την ανανεώσουν  το κόστος είναι 150,00€ εφάπαξ.

Δωρεάν Παροχές

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
Εξετάσεις προσομοίωσης (γραπτά-προφορικά).
Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.
Σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Προσφορά

Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ” σε συνεργασία με τα Γυμναστήρια GYMNASIUM, προσφέρουν  ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ πέντε (5) τετράμηνες (4μηνες) συνδρομές πλήρους χρήσης του δικτύου των γυμναστηρίων GYMNASIUM στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω περιορισμένων θέσεων τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η προσφορά ισχύει για εγγραφές έως την Παρασκευή 27/04/2018.

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής

 ή ζητήστε να σας ενημερώσουμε στο τηλέφωνο: 

2310 553 740 & 2310 553 743